:شما اینجا هستید

طرح تعیین و ارتقا سطح

معماری کامپیوتر و ریزپردازنده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 
معماری کامپیوتر
 سر فصل درس
مقدمه ای بر پیکر بندی کامپیوتر، معرفی فصل های مختلف کامپیوتر، سازمان  کامپیوتر پایه، طراحی آن کد های دستور العملهای کامپیوتر، زمان بندی و کنترل، اجرای دستور العملها، ورودی و خروجی، وقفه، طراحی کامپیوتر، طراحی یک کامپیوتر نمونه و ریز عملیات آن، روش نمایش اعداد، نمایش با ممیز ثابت، نمایش با ممیز شناور، کد های باینری دیگر، کدهای آشکار سازی خطا، سازمان پردازنده مرکزی شامل سیستمهایی با چندین رجیستر پردازنده و سیستم باس و سیستمهایی که از پشته استفاده می کنند.سازمان حافظه، حافظه های کمکی، حافظه ریز کامپیوتر، سلسله مراتب حافظه مجازی، حافظه CACH
منابع و مراجع:
V. C. Hamacher, Z.G. Zaky, and S.G. Vranesic,''computer organization'', MC  Graw Hill, 1996
D.A. pecerson, N.indurkhya,''Computer Organization Architecture, Hardware/Software Design '', MORGAN kaufman, 2nd ed., 1997
D.A.Patterson, Hennessy''Computer Organization and Design, Hardware/Software Interface'', Morgan Kaufman pub,2nded.,1997
  A.Clement, ''Principles of Computer Hard ware'', 3rd ed., oxford, 2000
 
ریز پردازنده ها
سرفصل
 واحد پردازش مرکزی ریز پردازنده، سازمان دهی آن، واسط خارجی، قاب دستورالعمل، وجوه آدرس دهی، مجموعه دستور العمل، زمان بندی و.....
چرخه دستور العمل و ماشین، مشخصات فیزیکی و الکتریکی.
ریز پردازنده z80سری اینتل 8080و8085،سری موتورلا 65000،68000، نوشتن برنامه به زبان اسمبلی، تهیه کد ماشین، محاسبه زمان اجرا، طرز اتصال ریز پردازنده به دستگاهای جانبی در یک سیستم مینیمم.
مروری بر ریز پردازنده های 16و 32 بیتی (سری اینتل و موتورلا)
منابع و مراجع:
 J.F.Uffenbeck,’’Microcomputers and the 8080, 8085 and Z80
Programming, Interfacing and Troubleshooting,’’ Prentice Hall, 2nd ed., 1991
 W.A.Triebel and Singh,’’ the 8080 and 8086 Microprocessors’’, Prentice Hall, 1997
H.K.J. Breeding,’’ Microprocceor System Design Fundamentals’’, Prentice Hall, 1995
K.L. short,’’ Microprocessors and programmed Logic’’, prentice Hall, 1987