:شما اینجا هستید

طرح تعیین و ارتقا سطح

آزمایشگاه انگل شناسی دامپزشکی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
نام دپارتمان: آموزش بهداشت و  علوم پزشکی
کد دپارتمان
6
کد level
2
کد واحد درسی
4
عنوان درس:  آزمایشگاه انگل‌شناسی دامپزشکی
شناسه درس
624
تعداد واحد درسی:  11 واحد نظری
تعداد ساعت درسی : 176 ساعت نظری
محتوای دوره:
مطالب اصلی
واحد
ساعت
کالبد شناسی
فیزیولوژی بافت شناسی
شیمی عمومی
انگل‌شناسی کرم‌های گرد
انگل‌شناسی بندپایان
انگل‌شناسی تک‌یاخته‌ها
انگل‌شناسی کرم های پهن
1
1
1
2
2
2
2
16
16
16
32
32
32
32
شهریه آموزش و آزمون واحد درسی:  3.500.000
شهریه آزمون واحد درسی(بدون شرکت در دوره آموزشی): 1.200.000 ريال
فهرست مطالب
منابع درسی
شرایط فیزیکی کلاس
شرایط انتخاب استاد