:شما اینجا هستید

طرح تعیین و ارتقا سطح

زبان انگلیسی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 
گفت و شنود (1)
پیش نیاز : زبان خارجه
سرفصل و ریز محتوا
مکالمات ساده درباره مسافرت
مکالمات ساده درباره اقامت
مکالمات ساده درباره مروادات اجتماعی
مکالمات ساده درباره پول
مکالمات ساده درباره قرارهای تجاری
منبع درسی:
1.English survival .Basic Survival
استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)درس : گفت و شنود(1)
- ویژگی های مدرس: (درجه علمی- سوابق تخصصی وتجربی):          
کارشناسی ارشد زبان با گرایشهای مختلف آن و دارای سابقه تخصصی در صنعت هتلداری
مساحت  ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( براساس کلاس 25 نفره و گروه های آزمایشگاهی و کارگاهی 2 نفره):
امکانات صوتی و تصویری – لابراتور زبان Multi ,Media, Digitlally
روش تدریس و ارائه درس(سخنرانی ، مباحثه ای ،تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ،پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی و...)
استفاده از روش Commuuic active Language Teaching
Parapharaixing
Group Discussion
Problem solving
Question  Answer session
Reporting
Term peoject
 Class tasks
 
مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 1
پیش نیاز :زبان خارجه (عمومی)
سرفصل و ریز محتوا
 مکالمات تخصصی در فرودگاه
مکالمات تخصصی در هتل
مکالمات تخصصی در موزه ها و آثار
مکالمات تخصصی در دفاتر هواپیمایی راه آهن و خودرو اجاره ای و ...
مکالمات تخصصی در آژانس خدمات مسافرتی
مکالمات تخصصی در رستوران
مکالمات تخصصی در کنفرانسها و سمینارها
مکالمات تخصصی در دفاتر و مراکز اطلاع رسانی گردشگری
 مکالمات تخصصی در خصوص نقش و شرایط راهنمایی تور
 مکالمات تخصصی در خصوص گذرنامه ، ویزا ، مهاجرت ، گمرک و ...
منبع درسی:
1)Five star Hotels BY: Rod Revell & chris stotf
2) inter national Hotel English
استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب ) درس: مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 1
- ویژگی های مدرس: (درجه علمی- سوابق تخصصی وتجربی):          
کارشناسی ارشد زبان با گرایشهای مختلف آن و دارای سابقه تخصصی در صنعت هتلداری
مساحت  ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( براساس کلاس 25 نفره و گروه های آزمایشگاهی و کارگاهی 2 نفره):
امکانات Audicsitarye
روش تدریس و ارائه درس(سخنرانی ، مباحثه ای ،تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ،پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی و...)
استفاده از روش Commuuic active Language Teaching
Parapharaixing
Group Discussion
Problem solving
Question  Answer session
Reporting
Term peoject
 Class tasks
 
متون انگلیسی (1)
پیش نیاز : زبان خارجه (عمومی )
سرفصل و ریز محتوا
 
مدیریت هتلداری چیست؟
 
What is haspitaly managent?
نقش مدیر در صنعت هتلداری
 
The manages role in the haspitaly?
استخدام به عنوان  بخش مهمی از تحصیلات
 
Employment as an important part of your education
پیدا کردن کار
 
Getting a jab
تقاضا
 
Demand
عرضه
 
Suppy
زمینه های متنوع ارائه غذا
 
The varied freld of food service
عملیات انجام شده در رستوران
 
Restaurant operations
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع درسی:
1.    Introduction to The hospitality in dustry
2.    Tom Power and Clayton w . Bar rows
استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)درس : متون انگلیسی (1)
- ویژگی های مدرس: (درجه علمی- سوابق تخصصی وتجربی):         
حداقل کارشناسی ارشد زبان و سابقه کار تخصصی در صنعت هتلداری
مساحت  ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( براساس کلاس 25 نفره و گروه های آزمایشگاهی و کارگاهی 2 نفره):
تکثیر متون انتخابی از کتاب مذکور
استفاده از فرهنگ لغات یک زبان و دوزبانه
روش تدریس و ارائه درس(سخنرانی ، مباحثه ای ،تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ،پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی و...)
سخنرانی ، مباحثه ای همراه با توجه متون
اهداف این درس : مطالعه متون تخصصی ، فراگیری واژگان و اصطلاحات تخصصی
دانشجو در این درس ، با کلیات متون انگلیسی مربوط به رشته اش آشنا می شود. بدین صورت که ابتدا با خواندن کل متن به یک برداشت کلی (Skimming) از متن درس می یابد و سپس به استخراج جزییات (Scanning ) می پردازد. از آنجا که کتاب در نظر گرفته شده برای این درس جدید (چاپ 1999 ) میباشد حاوی اطلاعات مفیدی است و دانشجویان را برای مطالعه متون نا آشنا (unkown) آماده می سازد.
 
 
پودمان زبان تخصصی جهانگردی (پیشرفته )
1.تعریف و هدف :
در پودمان آموزشی زبان تخصصی پیشرفته جهانگردی دانشجویان با کلیه موضوعات مربوط به مکالمه ، املا ء و ترجمه متون تخصصی جهانگردی آشنا می شوند.
2.ضرورت و اهمیت :
برقراری ارتباط کلامی و نوشتاری با توریسم بعنوان محور این صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است که پودمان مورد نظر ، حاکی از این اهمیت می باشد.
3.تواناییهای مورد انتظار :
انجام مکالمات تخصصی جهانگردی به زبان انگلیسی و زبان دوم
ترجمه متون تخصصی به زبان انگلیسی و زبان دوم
تهیه مکاتبات تخصصی جهانگردی به زبان انگلیسی و زبان دوم
قرائت متون حرفه ای
4.شرایط ورودیها:
داشتن دپیلم کامل متوسطه
 گذراندن پودمان پیش نیاز( پودمان زبان تخصصی جهانگردی (مقدماتی ))
برای ورود به هر پودمان یا دوره های پودمانی آزمون ورودی وجود ندارد ولی در پایان یا  هر دوره آزمون مختص همان پودمان یا دوره برگزار میشود. و موفقیت در آزمون شرط دریافت گواهی مربوط خواهد بود.
5.طول پودمان و شکل نظام :
طول پودمان بین 2 الی 4 ماه می باشد. این پودمان شامل 7 واحد نظری و 3 واحد عملی و مجموع 240 ساعت می باشد. که بصورت تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی و یا بصورت نیمه وقت در یکسال تحصیلی نیمه وقت در یکسال تحصیلی قابل ارائه می باشد.
گفت و شنود (2)
پیش نیاز : گفت وشنود (1)
سرفصل و ریز محتوا
مکالمات ساده درباره مسافرت
مکالمات درباره پذیرایی
مکالمات ساده درباره اقامت
مکالمات ساده درباره مراودات اجتماعی
مکالمات ساده درباره پول
مکالمات ساده درباره قرارهای تجاری
منبع درسی:
English survival . Basic survival
استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب ) درس: گفت و شنود)2)
- ویژگی های مدرس: (درجه علمی- سوابق تخصصی وتجربی):          
کارشناسی ارشد زبان با گرایشهای مختلف آن و دارای سابقه تخصصی در صنعت هتلداری
مساحت  ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( براساس کلاس 25 نفره و گروه های آزمایشگاهی و کارگاهی 2 نفره):
امکانات   صوتی و تصویری – لابراتور زبان Molti. Media.Digilally
روش تدریس و ارائه درس(سخنرانی ، مباحثه ای ،تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ،پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی و...)
استفاده از روش Commuicactive Language Teaching)-CLT )
Parapharaixing
Group Discussion
Problem solving
Question  Answer session
Reporting
Term peoject
 Class tasks
 
مکالمات زبان تخصصی انگلیسی (2)
پیش نیاز : مکالمات زبان تخصصی انگلیسی (1)
سرفصل و ریز محتوا
مکالمات تخصصی در فرودگاه
مکالمات تخصصی در هتل
 مکالمات تخصصی در موزه ها و آ ثار
مکالمات تخصصی در دفاتر هواپیمایی راه آهن و خودرو  اجاره ای و ...
مکالمات تخصصی در آژانس خدمات مسافرتی
مکالمات تخصصی در رستوران
مکالمات تخصصی در کنفرانسها و سمینارها
مکالمات تخصصی در دفاتر و مراکز اطلاع رسانی گردشگری
مکالمات تخصصی در خصوص نقش و شرایط راهنمایی تور
مکالمات تخصصی در خصوص گذرنامه ، ویزا ، مهاجرت ، گمرگ و...
منبع درسی:
1)Five star Hotels By: Rod Revell& ehris stoit
2) International Hotel English
استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب ) درس: مکالمات زبان تخصصی انگلیسی (2)
- ویژگی های مدرس: (درجه علمی- سوابق تخصصی وتجربی):          
کارشناسی ارشد زبان با گرایشهای مختلف آن و دارای سابقه کارتخصصی در بخش های مختلف  صنعت جهانگردی
مساحت  ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( براساس کلاس 25 نفره و گروه های آزمایشگاهی و کارگاهی 2 نفره):
روش تدریس و ارائه درس(سخنرانی ، مباحثه ای ،تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ،پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی و...)
استفاده از روش Commuicactive Language Teaching)-CLT )
Parapharaixing
Group Discussion
Problem solving
Question  Answer session
Reporting
Term peoject
 Class tasks
 
متون انگلیسی (2)
پیش نیاز : متون انگلیسی (1)
سرفصل و ریز محتوا
اهمیت صنعت جهانگردی
 
The importance of tourism
عوامل موثر در مسافرت و جهانگردی
 
Factors affecting trvel ana tourism
گرایش های مسافرتی
 
Travel trends
اهمیت اقتصادی جهانگردی
The economic significance of tourism
ارائه خدمات به مسافران
Businesses serving the traveler
تاثیرات غیر اقتصادی جهانگردی
Noneconomic effects ef tourism
انگیزه ها و مقاصد مسافرتی
 
Motives and destinations
ضمنا در طول ترم  پسوند ها و پیشوندهای متداول که در مفاهیم واژگان نا آشنا تاثیر بسزایی دارند ارائه میشود
Mass-market tourism
منبع درسی:
.Introduction to the hospitality in dustry
 .Tom powers and Clayton W. Barrows
سال انتشار :1999
 
مکاتبات تخصصی (انگلیسی)
پیش نیاز:متون انگلیسی (1)
سرفصل و ریز محتوا
1.     آشنایی با نامه نگاری شخصی
2.     آشنایی با دعوتنامه ها
3.     آشنایی با شیوه تبریک و تسلیت
4.     آشنایی با نامه نگاری رسمی
5.      آشنایی با نامه های در خواست کار
6.     آشنایی با شیوه رزمه نویسی
منبع درسی:
کتاب نامه نگاری برای دانشجویان ایرانی اثر سارا تلج مریدی
استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب ) درس:مکاتبات تخصصی (انگلیسی )
- ویژگی های مدرس: (درجه علمی- سوابق تخصصی وتجربی):          
کارشناسی ارشد زبان با گرایشهای مختلف و دارای سابق کار تخصصی در بخشهای مختلف صنعت جهانگردی 
مساحت  ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( براساس کلاس 25 نفره و گروه های آزمایشگاهی و کارگاهی 2 نفره):
امکانات   Audicsitarye-لابراتور زبانMulti,Media , Digrtdlly
روش تدریس و ارائه درس(سخنرانی ، مباحثه ای ،تمرین و تکرار ، آزمایشگاهی ،پژوهشی گروهی ، مطالعه موردی و...)
استفاده از روش Commuicactive Language Teaching)-CLT )
Parapharaixing
Group Discussion
Problem solving
Question  Answer session
Reporting
Term peoject
 Class tasks